Informacja o rekrutacji

Dodano: 27.02.2019 Przez: Admin

Szanowni Państwo,

informujemy, że 1 marca 2019 r. rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Teczowa Kraina w Goleniowie.

Wnioski są do pobrania w sekretariacie przedszkola od 1 marca 2019 r. : codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30, w poniedziałki od 7.30 do 17.00.

Wypełnione wnioski należy złożyć w terminie do 29 marca 2019 r. do godziny 15.30.

Przed wypełnieniem wniosku, prosimy o zapoznanie się z warunkami funkcjonowania przedszkola
i standardami pracy. Wniosek musi być wypełniony DRUKOWANYMI LITERAMI. Bardzo ważne jest też składanie wszelkich oświadczeń zgodnie ze stanem faktycznym. Poświadczenie nieprawdy skutkować będzie zgłoszeniem tego faktu do odpowiednich służb i wszczęciem związanych z tym postępowań. Mamy jednak nadzieję, że takie sytuacje nie będą się zdarzać.

Terminy rekrutacyjne do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie:

Lp.

Data

Postępowanie rekrutacyjne

1.

1-29.03.2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania w sekretariacie przedszkola).

2.

01-05.04.2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz.U. z 2017r. poz.59).

3.

9.04.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

do 16.04.2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

19.04.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Postępowanie uzupełniające.

1.

09-16.05.2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania sekretariacie przedszkola).

2.

17-19.05.2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz.U. z 2017r. poz.59).

3.

20.05.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

do 25.05.2019r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

27.05.2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać