Plan Daltoński

Jako przedszkole od zawsze byliśmy otwarci na nurty, które dawały nam wiedzę jak pracować z dzieckiem, aby budować jego samodzielność, zainteresowanie światem, wytrwałość, umiejętność odnajdowania się w grupie.  Temu służą standardy jakości pracy, praca metodą projektów wg koncepcji Lilian Katz, poglądy Jaspera Juula i Alfiego Kohna.  Plan Daltoński to kolejny krok na nasze drodze. Jego założenia rozwijane od  początku  XX wieku opierają się na 4 filarach: samodzielność, odpowiedzialność/swoboda, współpraca, refleksja.

Samodzielność: to możliwość samodzielnego działania, rozwiązywania problemów, wykonywania zadań. Dziecko, któremu damy szansę na stosowną dla jego wieku samodzielność, buduje wiarę w swoje możliwości, na poczucie sprawstwa, poczucie własnej wartości.

Współpraca: dzieci uczą się współżycia w grupie, wzajemnego szacunku oraz pracy zespołowej. Zdobywają umiejętność współpracy z innymi, wspólnego osiągania celów. Dzieci uczą się rozmawiać i planować wspólne działania.

Odpowiedzialność: to umiejętność rozpoznania swoich potrzeb oraz umiejętność ich zaspokojenia, dbanie o swoje zdrowie, bezpieczeństwo relacje z innymi. To gotowość do ponoszenia konsekwencji za własne działania. Odpowiedzialność to umiejętność radzenia sobie z własnymi emocjami.

Refleksja: to umiejętność zastanawiania się i rozmawiania o różnych wydarzeniach, przeżyciach. Dziecko uczy się  oceniać swoje działania, wyciągnąć wnioski do realizacji innych zadań, pozyskiwać wiedzę na temat tego co już umie a co musi jeszcze potrenować.

 

Uważamy, że filary Planu Daltońskiego odpowiadają na potrzeby współczesnej, profesjonalnej edukacji, której zadaniem jest przygotowanie dziecka do życia i funkcjonowania w świecie,  bo świat nie dopasuje się do dziecka.  Dlatego tak ważne jest  przygotowanie dziecka do życia
w świecie. Istotnym zadaniem dorosłych otaczających dziecko jest wyposażenia go w wiedzę
i umiejętności praktyczne oraz społeczne.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać