Standardy

dzieci2

Standardy to wymogi określające granicę między jakością dopuszczalną a niedopuszczalną. Każdy standard dotyczy jednego, konkretnego obszaru. Standard mówi o tym, co nasze przedszkole chce w danym obszarze zapewnić dzieciom

 

number_001 Jedzenie

 • W naszym przedszkolu dziecko w ramach dostępnej oferty ma prawo zdecydować czy, co i ile zje.

 • Dziecko ma stały dostęp do wody do picia.

 • Dziecko nie jest zmuszane ani namawiane do jedzenia przez pracowników przedszkola, jedynie życzliwie zachęcane.

 • Stwarzamy przyjemną, spokojną atmosferę podczas spożywanych posiłków.

number_002 Higiena i korzystanie z toalety

 • Przedszkole stwarza warunki dzieciom do zaspokajania potrzeb fizjologicznych uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

 • Rodzice wspierają dziecko w nauce samodzielności w zakresie samoobsługi, współpracują w tym zakresie z przedszkolem.

 

number_003 Sen i odpoczynek

 • Przedszkole zapewnia dzieciom warunki do odpoczynku uwzględniając ich indywidualne potrzeby.

 

Odpoczynek może być organizowany w odrębnej sali z materacami, jak i w sali w której grupa na ogół przebywa. Dzieci od początku pobytu w przedszkolu mają prawo do rozpoznawania swoich potrzeb dotyczących odpoczynku. W salach wyznaczone są kąciki relaksu – dziecko samo decyduje czy, jak długo i gdzie chce odpoczywać.
Personel przedszkola pomaga dzieciom i wspiera je w rozpoznawaniu i realizowaniu potrzeb dotyczących odpoczynku.

 

number_004 Adaptacja nowych dzieci w przedszkolu                                

 • Przedszkole stwarza odpowiednie warunki do adaptacji dzieci.

 • Przedszkole przy udziale rodziny realizuje program adaptacyjny ułatwiający dzieciom wejście do placówki i rozstanie z rodzicami.

 

W przedszkolu realizowany jest program adaptacyjny, w realizacji którego rodzice aktywnie uczestniczą. Oznacza to, że rodzice zobowiązują się do wzięcia udziału w warsztatach i spotkaniach ( łącznie kilka godzin ) oraz w zajęciach ( wspólnie z dziećmi ) organizowanych w ramach programu adaptacyjnego.
Rodzina wspiera dziecko w procesie adaptacji.

 

number_005 Uczestnictwo rodziców w życiu przedszkola

W celu uszczegółowienia tego standardu opracowaliśmy także zasady współpracy z Państwem:

 • Rodzice znają i akceptują podstawowe standardy jakości w pracy z dziećmi realizowane
  w przedszkolu.

 • Rodzice przestrzegają statutu i regulaminów przedszkola.

 • Dzieci są odbierane z przedszkola przez dorosłe, trzeźwe, upoważnione osoby.

 • Rodzice przyprowadzają do przedszkola dzieci bez infekcji ( infekcja to: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, złe samopoczucie, biegunka, wymioty, ból gardła, wysypka) oraz niebiorące leków ( szczególnie antybiotyków).

 • Rozmowy zawierające opinie lub oceny dotyczące dziecka prowadzimy bez obecności dziecka.

 • Rodzice zapewniają dziecku bezpieczny, wygodny strój odpowiedni do warunków atmosferycznych i umożliwiający udział dziecka we wszystkich formach zajęć, w tym wyjście na dwór w każdą pogodę.

 • Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci punktualnie. O uzasadnionych spóźnieniach rodzice wcześniej informują przedszkole.

 • Przedszkole organizuje uczczenie urodzin dziecka w przedszkolu.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać