Ramowy rozkład dnia

Przedszkole pracuje od godziny 6.45 do godziny 16.15. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30.

Ramowy rozkład dnia obowiązujący w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina w roku szkolnym 2023/2024

 

Godziny Rodzaj czynności
6.45 -8.15 Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw zgodnie z zainteresowaniami dzieci z uwzględnieniem procesów poznawczych, zabawy indywidualne lub w grupkach, korzystanie z gier i układanek, zabawy w kącikach zainteresowań.
8.15-8.25 Powitanie poranne w kręgu. Zabawy i ćwiczenia poranne.Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych – mycie rąk, czynności samoobsługowe.
8.25- 9.00 I śniadanie – wdrażanie do samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalnego zachowania się przy stole.
9.00-11.45 Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie programowych  sytuacji edukacyjnych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka, w tym praca indywidualna / obserwacja dziecka przez nauczyciela. Nauka języka obcego, wietrzenie sali.
11.45-12.30 Przygotowanie do II dania- wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych – mycie rąk, czynności samoobsługowe.II danie – doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami, wdrażanie dzieci do dokładnego przeżuwania pokarmów, zachęcanie do rozszerzania wachlarza spożywanych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach i wokół nich, przynoszenie
i odnoszenie naczyń do i po posiłku.
12.30 -14.00 Odpoczynek poobiedni dzieci  młodsze,  relaks poobiedni dzieci starsze. Indywidualna praca z dziećmi, praca wyrównawcza lub opiekuńcza. Zabawy organizowane
i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.
14.00 – 14.30 Przygotowanie do zupy i podwieczorku – owoce i napój mleczny  – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
14.3 – 16.30 Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Czynności organizacyjne. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia grupowe oraz indywidualne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

 

 

 

 

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać