Terminy rekrutacji 2021

Dodano: 11.03.2021 Przez: Admin

Szanowni Państwo,

Informujemy o terminach rekrutacji do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina”.

Informacje o przebiegu rekrutacji zostaną podane w dniu 11 marca 2021 r. (czwartek) na naszej stronie internetowej i naszym Facebooku.

 

Lp.

Data

Postępowanie rekrutacyjne
1. 16-31. 03.2021r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. 01-02. 04.2021r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
3. 6.04.2021r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. do 9.04.2021r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
5. 14.04.2021r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Lp. Data Postępowanie uzupełniające
1. 11-15. 05.2021r. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
2. 18-19. 05.2021r. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
3. 20.05.2021r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. do 25.05.2021r. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
5. 27.05.2021r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać