Terminy rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021

Dodano: 04.03.2020 Przez: Admin

Szanowni Państwo,

Informujemy, że dnia 16 marca 2020 r. rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” przy ulicy Piaskowej 9 w Goleniowie.

Wnioski będą do pobrania w sekretariacie przedszkola od 16 marca 2020 r. codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30, a we wtorki i czwartki od 7.30 do 16.30. 

Wypełnione wnioski należy złożyć w terminie do 31 marca 2020 r. do godziny 16.30.

Do wniosku dołączone są informacje dotyczące warunków funkcjonowania przedszkola.

W razie potrzeby bliższe informacje można uzyskać w przedszkolu lub pod numerem telefonu 91 407 13 63.

Serdecznie zapraszamy.

 

Terminy rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021
do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina” w Goleniowie

Lp.

Data

Postępowanie rekrutacyjne

1.

16-31.03.2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania sekretariacie przedszkola).

2.

01-03.04.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248)

3.

6.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

do 10.04.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

14.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Postępowanie uzupełniające

1.

11-15.05.2020 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (wniosek do pobrania sekretariacie przedszkola).

2.

18-19.05.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248).

3.

20.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

do 25.05.2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

27.05.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać