Metody pracy

dzieci

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody:

  • Metoda Projektów wg Lilian Katz
  • Dziecięca matematyka według Edyty  Gruszczyk –Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej
  • Alternatywne metody komunikacji, w tym piktogramy
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Pedagogika zabawy
  • Programy aktywności, świadomość ciała, kontakt i komunikacja M. Knill i Ch. Knill

 

 

Wykorzystujemy także elementy następujących metod:

  • Glottodydaktyka
  • Terapia integracji sensorycznej
  • Makaton
  • Metoda porannego kręgu

 

Przedszkole organizuje edukację dla dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci z orzeczeniami przyjmowane są do przedszkola w pierwszej kolejności.

W każdej grupie, w której są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudniony jest nauczyciel wspomagający. Z dziećmi pracują także logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej, surdopedagog, tyflopedagog, rehabilitant ruchowy.

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać