Metody pracy

dzieci

W pracy z dziećmi wykorzystujemy następujące metody:

• Metoda Projektów wg Lilian Katz;
• Dziecięca matematyka według Edyty  Gruszczyk –Kolczyńskiej i EwyZielińskiej;
• Alternatywne metody komunikacji (AAC);
• Pedagogika zabawy;
• Trening słuchowy Johansena;
• Glottodydaktyka
• Trening umiejętności społecznych (TUS).

 

Dodatkowo w przedszkolu realizowane są zajęcia:

• Komputerowe „Mój Awatar”;
• „Las jest w nas” edukacja leśna;
• Kodowanie z GeniBotami;
• Taneczne.

 

Przedszkole organizuje edukację dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego pracują logopedzi, nauczyciel prowadzący zajęcia korekcyjno -kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne.

 

Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego.

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać