Ramowy rozkład dnia

Przedszkole pracuje od godziny 6.45 do godziny 16.15. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30. 

Ramowy rozkład dnia obowiązujący w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina w roku szkolnym 2021/2022

 

Godziny  Rodzaj czynności
6.45 -8.15 Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw zgodnie z zainteresowaniami dzieci z uwzględnieniem procesów poznawczych, zabawy indywidualne lub
w grupkach, korzystanie z gier i układanek, zabawy w kącikach zainteresowań: konstrukcyjnym, czytelniczym; zabawy i ćwiczenia poranne.
8.15-8.25 Powitanie poranne w kręgu.Przygotowanie do śniadania – wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych – mycie rąk, czynności samoobsługowe.
8.25- 9.00 I śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
9.00-10.00 Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycieli dla  poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe.
10.00-10.15  II śniadanie – owoce i napój mleczny  - doskonalenie umiejętności samodzielnego
i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.
10.15 – 12.00 Pobyt na powietrzu/zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna na tle zabaw swobodnych/obserwacja dziecka przez nauczyciela, nauka języka obcego, wietrzenie sali.
12.00 -12.30  Przygotowanie do dania obiadowego – wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych – mycie rąk, czynności samoobsługowe.Danie obiadowe – doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami ( w tym widelec
i nóż), wdrażanie dzieci do dokładnego przeżuwania pokarmów, zachęcanie do rozszerzania wachlarza spożywanych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach i wokół nich.
12.30-13.50  Zabawy swobodne  dzieci w tym : tematyczne, konstrukcyjne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka. Odpoczynek szczególnie dzieci młodsze.
13.50-14.15  Przygotowanie do zupy – wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych – mycie rąk, czynności samoobsługowe.Zupa  - doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżką ( w tym chwyt adekwatny do wieku), samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.
14.15 – 16.15 Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli: w zależności od pogody zabawy dowolne
w sali lub na powietrzu. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym, zabawy wg inicjatywy dzieci,
w kącikach zainteresowań, korzystanie z gier/ układanek, działania plastyczne, prace porządkowe.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać