Ramowy rozkład dnia

Przedszkole pracuje od godziny 6.45 do godziny 16.15. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 7.30 do 12.30.

 

Ramowy rozkład dnia obowiązujący w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina w roku szkolnym 2022/2023

  

Godziny

Rodzaj czynności

6.45 -8.15

Schodzenie się dzieci, stwarzanie warunków do zabaw zgodnie

z zainteresowaniami dzieci z uwzględnieniem procesów poznawczych, zabawy indywidualne lub w grupkach, korzystanie z gier i układanek, zabawy w kącikach zainteresowań: konstrukcyjnym, czytelniczym; zabawy

i ćwiczenia poranne.

8.15-8.25

Powitanie poranne w kręgu. Przygotowanie do śniadania – wdrażanie

i kształtowanie nawyków higienicznych – mycie rąk, czynności samoobsługowe.

8.25- 9.00

I śniadanie – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie się przy stole.

9.00-10.00

Zajęcia edukacyjne w sali lub na powietrzu prowadzone wg planów miesięcznych opracowanych przez nauczycieli dla  poszczególnych grup w oparciu o podstawę programową – uwzględniające podział na grupy wiekowe.

10.00-11.00

Pobyt na powietrzu (dzieci 3-letnie)/ zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna na  tle zabaw swobodnych. Obserwacje pedagogiczne, nauka języka obcego, wietrzenie sali

11.00-11.30

Przygotowanie do zupy – wdrażanie i kształtowanie nawyków higienicznych – mycie rąk, czynności samoobsługowe .Zupa  - doskonalenie umiejętności posługiwania się łyżką ( w tym chwyt adekwatny do wieku), samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

11.30-13.00

Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych. Tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania. Podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne. Odpoczynek dzieci 3 letnich.

13.00- 13.30

 Przygotowanie do II dnia- wdrażanie i kształtowanie  nawyków higienicznych- mycie rąk, czynności samoobsługowe. Danie obiadowe- doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami ( w tym widelec

i nóż), wdrażanie dzieci do dokładnego przeżuwania pokarmów, zachęcanie do rozszerzania wachlarza spożywanych potraw, dbanie o utrzymanie czystości na stolikach i wokół nich.

13.30- 14.15

Odpoczynek poobiedni- dzieci starsze: oglądanie książeczek, słuchanie książek czytanych lub audiobooków.

Podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne- dzieci 3 letnie.

14.15 – 14.30

Podwieczorek: owoce, napój mleczny. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, kulturalne zachowanie z się przy stole.

14.30- 16.15

Realizacja propozycji dzieci i nauczycieli: w zależności od pogody, zabawy dowolne w sali lub na powietrzu. Praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym, zabawy wg inicjatywy dzieci, w kącikach zainteresowań, korzystanie z gier/ układanek, działania plastyczne, prace porządkowe.

 

 

 

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać