Ramowy rozkład dnia

Przedszkole pracuje od godziny 6.30 do godziny 16.30. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach
od 7.30 do 12.30.

 

Godziny Rodzaj czynności
6.30 – 7.30 Schodzenie się dzieci, wspólna zabawa z udziałem nauczyciela, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka, rozmowy indywidualne
7.30 – 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci, kontakty indywidualne n-la z dzieckiem, ćwiczenia poranne
8.30 -9.00 Czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do
I śniadania, śniadanie
9.00 -10.00 Zajęcia obowiązkowe/ zabawy swobodne/ owoc
10.10 -12.00 Pobyt na powietrzu /zajęcia wyrównawcze, praca indywidualna na tle zabaw swobodnych/obserwacja dziecka przez nauczyciela
12.00 – 12.30 Czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do zupy, zupa, rozchodzenie się dzieci zapisanych na pobyt w ramach podstawy programowej
12.30 – 14.00 Swobodne zabawy dzieci: tematyczne, konstrukcyjne, praca indywidualna wspierająca rozwój dziecka/ udział dzieci
w tzw. zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców
z oferty przedszkola
14.00 – 14.30 Czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do II dania, II danie, relaks poobiedni
14.30 – 15.30 Stwarzanie przez nauczycieli warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez: aranżację przestrzeni, dostarczanie materiałów i narzędzi do działań, zajęcia ruchowo-edukacyjne, czuwanie nad przebiegiem zabaw swobodnych dzieci
15.30 – 16.30 Podczas rozchodzenia się dzieci – zabawy dzieci z udziałem nauczyciela, zabawy swobodne według zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne, pobyt na podwórzu

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać