Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

wwr

Wczesne wspomagania rozwoju – dotyczy dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

 

Organizowane jest dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną właściwą dla miejsca zamieszkania dziecka.

Zajęcia organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin miesięcznie. Dla każdego dziecka i jego rodziny powołany jest zespół specjalistów. W skład zespołu wchodzą: pedagog specjalny, psycholog, logopeda oraz (w miarę potrzeby) inni specjaliści, np. rehabilitant ruchowy. Jeśli pozwalają na to możliwości kadrowe i bazowe przedszkola, zespół dla dziecka z opinią powoływany jest w każdym czasie trwania roku szkolnego (od września do czerwca), nie tylko z początkiem danego roku szkolnego.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 407 13 63.

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać