Terminy rekrutacji 2022

Dodano: 13.03.2022 Przez: Admin

Szanowni Państwo,

Informujemy o terminach rekrutacji do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Tęczowa Kraina”.

Lp.

Data

Postępowanie rekrutacyjne

1.

16-31.03.2022r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

01-04.04.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

3.

6.04.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

do 12.04.2022r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

15.04.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Lp.

Data

Postępowanie uzupełniające

1.

11-16.05.2022r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

18-19.05.2022r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art157 ust.1i 2 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).

3.

20.05.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

4.

do 25.05.2022r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

5.

27.05.2022r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać