Terminy rekrutacji 2023 – 2024

Dodano: 01.03.2023 Przez: Admin

Poniżej terminy rekrutacyjne na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina dla których organem prowadzącym jest Instytut Edukacyjny Dziecięcy Świat

Lp.

Rodzaj czynność

Terminy

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

15-31.03.2023r.

 

10-16.05.2023r.

 

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

03-05.04.2023r.

 

 

17-18.05.2023r.

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

5.04.2023r.

 

19.05.2023r.

 

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

do 14.04.2023r.

 

do 26.05.2023r.

 

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

17.04.2023r.

 

29.05.2023r.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać