Terminy rekrutacji 2024 – 2025

Dodano: 19.02.2024 Przez: Admin

Poniżej terminy rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Tęczowa Kraina dla których organem prowadzącym jest Instytut Edukacyjny Dziecięcy Świat
Lp. Rodzaj czynność Terminy

w postępowaniu

rekrutacyjnym

Terminy

w postępowaniu

uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.
01. -15.03.2024  

10-16.05.2024r.

 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). 20-22.03.2024  

 

17-18.05.2024r.

 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22.03.2024  

19.05.2024r.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 3.04.2024  

do 26.05.2024r.

 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 8.04.2024  

29.05.2024r.

Kontakt

ul. Piaskowa 9
72-100 Goleniów

tel.: 91 407 13 63

Sprawdź jak dojechać